Ochrana osobních údajů

Zjedodušeně

Je naší povinností Vás informovat o tom, jak nakládáme s informacemi, které jste nám svěřili v rámci nové vyhlášky GDPR, která nabyla platnosti 24. května.

Pro vyplenění objednávky potřebujeme Vaší adresu, telefonní číslo pro bezpečné doručení a email pro případ kontroly objednávky. Vaše údaje nepředáváme žádné třetí straně a neposíláme vám žádné reklamní zprávy.

Pro Vaše bezpečí každých 30-90 dní mažeme celý systém, abychom se vyvarovali úniku informací při případné události. Náš systém je zabezpečný, takže by k ničemu takovému dojít nemělo. Takže se není čeho bát.

Složitě

Při návštěvě našich internetových stránek naše webové servery standardně ukládají IP adresu, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetových služeb, internetovou stránku, ze které jste nás navštívil(a), internetové stránky, které u nás navštívíte, a datum. V některých případech můžete být požádáni o zadání osobních údajů. Můžete se svobodně rozhodnout, zda této žádosti vyhovíte.

Veškeré osobní údaje evidované na internetové stránce www.sterakdary.eu budou uloženy, zpracovány a případně předány správci webu, kterým je Lukáš Pauliny - Imeow.cz (IČ 08699127). Provozovatel zaručuje, že s Vašimi údaji bude nakládáno důvěrně v souladu s platnými ustanoveními právní ochrany dat. Souhlas s použitím Vašich osobních údajů za účelem reklamy nebo výzkumu trhu a mínění můžete kdykoli odvolat nebo si vyžádat informace o těchto ukládaných údajích. Toto odvolání nebo dotazy ohledně ochrany údajů můžete zaslat také e−mailem na [email protected]

Poskytovatel služeb za účelem informování zákazníků o ochraně jejich osobních údajů při používání internetové stánky www.sterakdary.eu vydává tyto podmínky Ochrany osobních údajů.

POSKYTOVATEL shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetových stránek www.sterakdary.eu nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování software, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti webu, zjednodušení procesu nákupu, informování atd.

POSKYTOVATEL neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Použití osobních údajů

POSKYTOVATEL shromažďuje pouze data nutná k uskutečnění plnění smlouvy o dílo a poskytnutí konzultací a kontaktu se zákazníkem na internetových stránkách www.sterakdary.eu a jedná se o následující:

  • Jméno a příjmení (případně obchodní jméno, IČ a DIČ)
  • Fakturační a doručovací adresa
  • E−mail
  • Telefon

POSKYTOVATEL se zavazuje, že veškerá data budou z internetového systemu mazána a to nejdříve 30 dní od uložení do systému a nejpozději 90 dní.

POSKYTOVATEL se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovými stránkami www.sterakdary.eu bez souhlasu vlastníků těchto dat.

POSKYTOVATEL se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Cookies

Přístup k informacím ukládaným ve Vašem koncovém zařízení.

Použití cookies

Pro sledování Vašich preferencí při návštěvě našich internetových stránek, které umožňuje neustálou optimalizaci obsahu podle Vašich individuálních přání, používá POSKYTOVATEL soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které internetová stránka ukládá na Váš pevný disk. Umožňují identifikaci Vašeho počítače, ale nezjišťují ani neukládají žádné Vaše osobní údaje. Cookies Vašemu počítači nezpůsobí žádné poškození a nemohou obsahovat viry. Ukládání cookies na Vašem počítači můžete kdykoli zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Funkce internetové stránky pak mohou být za určitých okolností omezeny.

Správa cookies

Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Používání cookies můžete zakázat nebo blokovat změnou nastavení Vašeho prohlížeče. Deaktivace cookies se provádí různými způsoby v závislosti na daném prohlížeči. Použijte tedy funkci nápovědy ve Vašem prohlížeči.

Google Analytics

POSKYTOVATEL používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. (Google). Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu Vašeho používání našich internetových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání našich internetových stránek jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google bude naším jménem využívat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání našich internetových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Vaše IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zakázat pomocí příslušného softwarového nastavení Vašeho prohlížeče (viz. výše). Shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie o Vašem užívání našich internetových stránek (včetně Vaší IP adresy) společností Google můžete zabránit také tak, že si pod níže uvedeným odkazem stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete patřičný plugin. Další informace naleznete zde (všeobecné informace o Google Analytics a ochraně dat).

Máte dotaz?

Máte−li dotaz k ochraně osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na [email protected]